โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

ม.ปลาย

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

 

"ความรู้ดี มีคุณธรรม นำวิชาการ

สืบสานภูมิปัญญา รักษาความเป็นไทย

ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง"

 

www.highschool.bpp.ac.th

 

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

งานวิชาการ

ระดับปฐมวัย

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

กองการศึกษา

เทศบาลเมืองมหาสารคาม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงศึกษาธิการ

คุรุสภา

 

หนังสือราชการ สถ.

 

โทรทัศน์ครู

 

โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

42 ถ.ริมคลองสมถวิล ต.ตลาด

อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

โทร.043-711291, 043-711398

แฟกซ์ 043-711291

 

more

Pic 2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

สวัสดีครับ.
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ของพวกเราชาว ม.ปลาย โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร.

พูดคุยกับพวกเราได้ผ่านทาง facebook.com "กลุ่มโรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร" แล้วเจอกันนะครับ

more

ประมวลภาพกิจกรรม

Arr Left
Arr Right